i-Studovna > angličtina > ostatní

Setkání s přáteli


Vyberte správný překlad


1. on time


2. until


3. to go


Doplňte správný tvar

4. Are you _______ on Monday?


5. No problem,_______ about Tuesday afternoon?