i-Studovna > ruština > ostatní

Setkání s přáteli


Vyberte správný překlad

1. работать2. скоро3. свободно


4. предложение


5. заканчивать