i-Studovna > němčina > ostatní

Setkání s přáteli


Vyberte správný překlad

1. arbeiten2. früh3. der Feierabend4. beschäftigt5. treffen