i-Studovna > angličtina > ostatní

Řízení auta ve Velké Británii


Vyberte správný překlad

1. roundabout2. dead end3. to overtake4. to give way5. main roadDoplňte správný tvar
 


6. In England, there is _______ priority to the left or right _______ junctions and crossroads.7. _______ careful, speed cameras are _______!