i-Studovna > němčina > gramatika

 Přivlastňovací zájmena

1. definice
2. základní tvary
3. skloňování
4. zvratné zájmeno svůj


1. PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA

- zájmena vyjadřující, že něco někomu patří
- přivlastňovacím zájmenem se určí, komu co patří
- v jakém tvaru přivlastňovací zájmeno použijeme, závisí na rodu podstatného jména, ke kterému se váže
- pokud se použije přivlastňovací zájmeno, člen se vynechává (nahrazuje člen)


2. ZÁKLADNÍ TVARY

DE_tab_privl.zajmena

tab_přivl._zájmena_příkladove_vety


3. SKLOŇOVÁNÍ


- přivlastňovací zájmena před předmětem věty se:

→ v jednotném čísle skloňují jako neurčitý člen (ein Hund - mein Hund)
→ v množném čísle jako určitý člen ( die Häuser - meine Häuser )
- stejně jako mein se skloňují i ostatní přivlastňovací zájmena: 

DE_tab_privl.zajmena_2

 
vložit tabulku (!)


4. ZVRATNÉ ZÁJMENO SVŮJ

- němčina nemá přivlastňovací zájmeno svůj
- vyjadřujeme ho přivlastňovacím zájmenem dané osoby

tab_přivlast. zajmena příkladove_vety _svujPAMATUJ

Rozlišujte:

váš kamarád euer Freunde (množné číslo)
Ihr Freunde (vykání)