i-Studovna > němčina > gramatika

Přivlastňovací zájmena

Tvar přivlastňovacího zájmena se řídí osobou či věcí, které se přivlastňuje.

1. Definice
2. Základní tvary
3. Skloňování
4. Zvratné zájmeno SVŮJ