i-Studovna > němčina > gramatika

Přítomný čas

1. definice
2. přítomný čas pravidelných sloves
3. přítomný čas nepravidelných sloves


1. PŘÍTOMNÝ ČAS

- slovesa mají kmen: wohn- a koncovku:-e = ich wohne - bydlím
- k rozlišení tvaru se (na rozdíl od češtiny) používá i osobní zájmeno:
ich mache, ihr geht, sie arbeiten - dělám, jdete, pracují

- slovesa vyjadřují:
činnost: laufen - běžet
stav: stehen - stát
změnu stavu: erröten - zčervenat

- časují se:
osoba: 1., 2., 3.
číslo: jednotné, množné
čas: přítomný (Präsens), minulý (Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt), budoucí ( Futur I, Futur II)
rod: činný, trpný
způsob: oznamovací, podmiňovací, rozkazovací

- dělí se na
pravidelná (slabá) a nepravidelná (silná)2. PŘÍTOMNÝ ČAS PRAVIDELNÝCH SLOVES

- většina německých sloves se časuje takto:


de_tab_slovesa přítomný čas  SAGEN


- kmen na -d (např. reden - mluvit) nebo -t (např. arbeiten - pracovat) - -e před koncovkou ve 2. a 3. os. j. č. a 2. os. mn. č.


de_tab_slovesa přítomný čas  WARTEN


- kmen na sykavky -s (beweisen - prokázat), (heißen - jmenovat se), -tz ( putzen - čistit), -x ( mixen - mixovat) a -z ( heizen - topit) -  -s ve 2. os. j. č. se vypouští, 2. os. j. č. = 3. os. j. č.


de_tab_slovesa přítomný čas  SITZEN3. PŘÍTOMNÝ ČAS NEPRAVIDELNÝCH SLOVES

 

- některá nepravidelná slovesa mění v jednotném čísle ve 2. a 3. osobě kmenovou samohlásku

a) a - ä, au - äu


de_tab_slovesa přítomný čas  FAHREN


b) e - i, ie


de_tab_slovesa přítomný čas  HELFEN


PAMATUJ


- přítomným časem lze vyjádřit i budoucnost

Am Freitag fliege ich nach London V pátek (po)letím do Londýna.
Morgen fahren wir nach Dresden. Zítra (po)jedeme do Drážďan.