i-Studovna

Přítomný čas průběhový (Present Continuous)

Vyjadřuje něco, co probíhá právě teď nebo po určitou dobu „kolem současnosti“.

1. Tvorba a použití
2. Příklady