i-Studovna > angličtina > gramatika

Přítomný čas prostý (Present Simple)

Tento čas popisuje činnosti, které se dějí obvykle, opakovaně, často nebo někdy.

1. Použití
2. Příklady