i-Studovna

 PŘÍTOMNÝ ČAS
(pravidelných sloves)

 
1. Definice
2. Zakončení slovesných tvarů
3. Dva druhy časování pravidelných sloves
4. Přízvuk


1. Přítomný čas (pravidelných sloves)

- vyjadřuje právě probíhající děj
- v ruštině jsou dva druhy časování pravidelných sloves


2. Zakončení slovesných tvarů

I. časování II. časování
jednotné číslo množné číslo jednotné číslo množné číslo
   1. osoba -у (-ю) -ем -у (-ю) -им
   2. osoba -ешь -ете -ишь -ите
   3. osoba -ет -ут (-ют) -ит -ат (-ят)


- jednotné číslo 1. osoby má v obou časováních stejnou koncovku 
- množné číslo 1. osoby, 2. osoba (jednotné i množné číslo) a jednotné číslo 3. osoby v I. časování mají v koncovkách - e (pod přízvukem -ё
- množné číslo 1. osoby, 2. osoba (jednotné i množné číslo) a jednotné číslo 3. osoby v II. časování mají v koncovkách - и  
- u 3. osoby množného čísla nerozlišujeme rody  
- pro všechny rody je stejné zájmeno они́


3. Dva druhy časování pravidelných sloves
- pravidelná slovesa v ruštině časujeme dvěma způsoby


I. časování   
                                                                                                                       

-у (-ю), - ешь , -ет, -ем, - ете , -ут (-ют)

идти́ jít петь zpívat мочь moct
   я    иду́    jdu    пою́    zpívám    могу́    mohu, můžu
   ты    идё́шь    jdeš    поё́шь    zpíváš    мо́жешь    můžeš
   он / она́ / оно́     идё́т    jde    поё́т    zpívá    мо́жет    může
   мы    идё́м    jdeme    поё́м    zpíváme    мо́жем    můžeme
   вы    идё́те    jdete    поё́те    zpíváte    мо́жете    můžete
   они́    иду́т    jdou    пою́т    zpívají    мо́гут    mohou, můžou

 

- od 2. osoby jednotného čísla je v koncovkách -е/-ё
- u 3. osoby množného čísla je koncovka -ют/-ут


Я пью пи́во.                                         [ja pju píva]                                      (Já) piju pivo.

Ты игра́ешь в футбо́л.                        [ty igráiš v futból]                            (Ty) hraješ fotbal.

Оте́ц гуля́ет с ребё́нком.                    [oťec guľájet s ribónkam]               Otec hraje s dítětem.

Мы рису́ем.                                          [my risújem]                                   (My) malujeme.

Вы печё́те пиро́г.                                [vy pičótě piróg]                               (Vy) pečete koláč.

Они́ ждут обе́д.                                   [aní ždut abjét]                                (Oni) čekají na oběd.


II. časování

-у (-ю), - ишь , -ит, -им, - ите , -ат (-ят)

спать
spát дыша́ть dýchát стоя́ть
stát
   я    сплю    spím    дышу́    dýchám    cтою́    stojím
   ты    спишь    spíš    ды́шишь    dýcháš    стои́шь
   stojíš
   он / она́ / оно́     спит    spí    ды́шит    dýchá    стои́т
   stojí
   мы    спим    spíme    ды́шим    dýcháme    стои́м
   stojíme
   вы    спи́те    spíte    ды́шите   dýcháte    стои́те
   stojíte
   они́    спят    spí    ды́шат    dýchají    стоя́т
   stojí

 

- od 2. osoby jednotného čísla je v koncovkach -и
- u 3. osoby množného čísla je koncovka -ят/-ат


Я смотрю́ телеви́зор.                          [ja smatr’ú tilivízar]                         Dívám se na televizi.

Ты трево́жишь меня́.                           [ty trivóžyš miňá]                             Zneklidňuješ mě.

Она́ ре́жит помидо́ры.                         [aná rjéžyt pamidóry]                      (Ona) kráji rajčata.

Мы стро́им дом.                                   [my stróim dom]                             (My) stavíme dům.

Вы стои́те в о́череди.                          [vy staítě v óčirědi]                         (Vy) stojíte ve frontě.

Де́ти спят.                                             [ďéťi spjat]                                       Dětí spí.U některých sloves se při časovaní mění kmenová souhláska:


I. časování:


сказа́ть
/ říct

я скажу́, ты ска́жешь, он ска́жет, мы ска́жем, вы ска́жете, они ска́жут

- u sloves I. časovaní se kmenová souhláska mění ve všech osobách přítomného času


II. časování:      


вози́ть
/ vozit 

я вожу́, ты во́зишь, он во́зит, мы во́зим, вы во́зите, они во́зят

- ve II. časovaní se kmenová souhláska mění pouze v 1. osobě jednotného čísla

4. Přízvuk

- přízvuk ve tvarech přítomného času je u většiny sloves stalý:


я обéдаю                            
[ja abjédaju]                      (já) obědvám

ты обéдаешь                       [ty abjédaiš]                     (ty) obědváš

он / она́ / оно́ обéдает        [on aná anó abjédajet]    (on, ona, ono) obědvá

мы обéдаем                        [my abjédajem]                (my) obědváme

вы обéдаете                        [vy abjédaitě]                   (vy) obědváte

они́ обéдают                       [aní abjédajut]                  (oni, ony) obědvají


- a u některých sloves je pohyblivý:


я смотрю́                           
[ja smatrjú]                        dívam se

ты смо́тришь                      [ty smótriš]                        dívaš se

он / она́ / оно́ смо́трит      [on aná anó smótrit]          dívá se

мы смо́трим                       [my smótrim]                     díváme se

вы смо́трите                       [vy smótritě]                      díváte se

они́ смо́трят                       [aní smótrjat]                     dívají se

PAMATUJ

- не u záporného tvaru sloves se píše odděleně a je nepřízvučné:

не спать                 [ni spаť]                nespat

не петь                   [ni pěť]                  nezpívat