i-Studovna > angličtina > gramatika

Příslovce určující frekvenci
(Adverbs of Frequency)

Jsou to slova, která vyjadřují, jak často se něco děje.

1. Konkrétní příslovce
2. Nekonkrétní příslovce
3. Příklady