i-Studovna > angličtina > gramatika

Přídavná jména (Adjectives)

Přídavná jména jsou slova, která blíže specifikují podstatné jméno, před kterým stojí.

1. Definice
2. Umístění ve větě
3. Přídavné jméno x příslovce