i-Studovna > němčina > gramatika

Přídavná jména

Přídavná jména nemění tvar – je pro všechny rody a obě čísla stejný.

1. Definice
2. Přídavná jména v přísudku
3. Skloňování