i-Studovna > angličtina > gramatika

Předpřítomný čas x minulý čas

1. definice
2. tvorba
3. použití

1. PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS X MINULÝ ČAS

V Angličtině lze minulost vyjádřit několika způsoby. My si dnes porovnáme dva z nich, a to předpřítomný čas a minulý čas.2. TVORBA

Tvoření přítomného času

kladná věta: podmět + have/has + sloveso v minulém/třetím tvaru
záporná věta: podmět + have/has + not + sloveso v minulém/třetím tvaru
otázka: have/has + podmět + sloveso v minulém/třetím tvaru

I have lived in England since 2012. V Anglii žiji od roku 2012.

Tvoření minulého času
kladná věta: podmět + sloveso v minulém/druhém tvaru
záporná věta: podmět + did + not + sloveso v základním tvaru
otázka: did + podmět + sloveso v základním tvaru

I lived in England in 1994 - 1996. V Anglii jsem žil v letech 1994 - 1996.


3. POUŽITÍ

Při rozhodování mezi těmito dvěma časy je důležité, kolik informací o daném ději máme:

              - víme přesně, kdy se děj odehrál?
              - má děj nějaký vztah k přítomnosti?
              - byl děj ukončen a víme kdy?
              - může se děj ještě opakovat?

Pro použití předpřítomného času a minulého času můžeme použít tato pravidla:

Víme, kdy přesně se děj odehrál?
a) ne, na otázku when nedokážeme odpovědět, pak použijeme předpřítomný čas

I have already seen her. Už jsem ji viděl.
I have bought him new shoes. Koupila jsem mu nové boty.

b) ano, na otázku when dokážeme dát přesnou odpověď, pak použijeme minulý čas.
I saw her yesterday. Viděl jsem ji včera.
I bought him new shoes last week. Minulý týden jsem mu koupila nové boty.

Je možné, že se děj bude ještě opakovat?
a) ano, děj se ještě pravděpodobně bude nebo může opakovat, pak použijeme předpřítomný čas.

Spielberg has directed a lot of films. Spielberg režíroval mnoho filmů.
I’ve been to New York three times. V New Yorku jsem byla už třikrát.

b) ne, děj se už pravděpodobně nebude nebo nemůže opakovat, pak použijeme minulý čas.
Shakespeare wrote a lot of plays. Shakespeare napsal mnoho her.
I was in New York in 2011. Byla jsem v New Yorku v roce 2011.

SROVNEJTE NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍKLADY:
PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS MINULÝ ČAS

- čas události není podstatný:

He hasn’t done his homework, yet.
Domácí úkol ještě neudělal.

I haven’t spoken to him recently.
V poslední době jsem s ním nemluvil.

- přesně určený čas události:

He didn’t do his homework yesterday.
Včera domácí úkol nedělal.

I didn’t speak to him at the party.
Na večírku jsem s ním nemluvil.

- děj nebyl ukončen

He has written many articles this year.
Letos už napsal spoustu článků.

They have lived in London for two years.
V Londýně už žijí dva roky.

- děj byl ukončen:

He wrote many articles last year.
Minulý rok napsal spoustu článků.

They lived in London for two years.
Dva roky žili v Londýně.

- dopad na současnost

She has twisted her ankle so she can’t run.
Podvrtla si kotník a tak nemůže běžet.

We have given our son a dog, he is very happy.
Dali jsme synovi psa, je moc šťastný.

- popis událostí v minulosti

She twisted her ankle.
Podvrtla si kotník.

We gave our son a dog.
Dali jsme synovi psa.

- děj se může opakovat

I have invented something interesting.
Vynalezl jsem něco zajímavého.

I have sent many letters to my friends.
Poslal jsem svým přátelům spoustu dopisů.

- děj se nebude opakovat

Einstein introduced the Theory of Relativity.
Einstein přišel s teorií relativity.

He sent a letter to Czech president in 1950.
V roce 1950 poslal dopis českému prezidentovi.PAMATUJ

Jedno z pravidel pro použití předpřítomného času zní:

Předpřítomný čas použijeme kdykoli, kdy mlvíme o minulosti, pokud však není přesně stanovená doba, kdy se děj v minulosti odehrál 

I’ve been to Australia three times.
I went to Australia in 1995.

V Austrálii jsem byl třikrát.
Do Austrálie jsem jel v roce 1995.

I haven’t eaten all day.
I didn’t eat at all yesterday.

Celý den jsem nejedl.
Včera jsem vůbec nejedl.

I’ve read that book you lent me.
I read that book last year.

Četla jsem tu knihu, co jsi mi půjčil.
Tu knihu jsem četla minulý rok.