i-Studovna > angličtina > gramatika

 Předložky místa in, on, at

1. definice
2. předložka in
3. předložka on
4. předložka at

1. PŘEDLOŽKY MÍSTA IN, ON, AT

Ve většině případů ji do češtiny překládáme jako v a můžeme ji použít v různých situacích.

Předložky místa se používají k upřesnění místa nebo směru. Používají se s podstatnými jmény nebo zájmeny. Předložky nejsou nikdy před slovesem. 

Zatím se zaměříme pouze na tři základní předložky in , on , at


2. PŘEDLOŽKA IN

Ve většině případů ji do češtiny překládáme jako v a můžeme ji použít v různých situacích.


1. Pokud například mluvíme o něčem, co se nachází na ploše, ale uvnitř nějakých hranic nebo uvnitř určitého omezeného prostoru:

in Germany v Německu
in the city centre    v centru města

 

2. Dále předložku in   použijeme, pokud se někdo nebo něco nachází uvnitř něčeho jiného, například uvnitř budovy:

in a restaurant   v restauraci
in a museum    v muzeu

 

3. Jsou ale i případy, kdy v angličtině použijeme předložku in  do češtiny ji ale přeložíme jako na:

in the tree na stromě
in the picture     na fotce 


3. PŘEDLOŽKA ON

1. V podstatě bychom mohli říct, že tuto předložku použijeme, mluvíme-li o ploše nebo o povrchu. A je jedno, jestli je tento povrch vodorovný nebo svislý:

on the table    na stole
on the floor  na podlaze

2. Předložku on také používáme u hromadných dopravních prostředků. Ty nebereme jako prostor, uvnitř kterého se nacházíme, ale spíš jako palubu nebo plochu, na které cestujeme:

on the bus v autobuse
on the plane v letadle

3. Také ji použijeme k vyjádření místa jako určitého bodu:

on the river na řece
on the north coast na severním pobřeží


4. PŘEDLOŽKA AT

Poslední základní předložkou určující místo je předložka at. Tu používáme, pokud mluvíme o jednom jediném bodě (např. na mapě) nebo danou věc chápeme jako celek, veřejný prostor či instituci (např. ve škole):

 

at home doma
at the bus stop na autobusové zastávce
at the station     na nádraží
at school    ve škole
at the bottom of the page dole na stránce

A na závěr tabulka, která nám pomůže se lépe zorientovat:

tab place prep. in,at,on

PAMATUJ

Je třeba si uvědomit, že předložky in, on, at používáme nejen pro vyjádření místa, ale také času. Více se dozvíte v článku Předložky času.