i-Studovna > angličtina > gramatika

 Předložky času in, on, at

1. definice
2. předložka in
3. předložka on
4. předložka at

1. PŘEDLOŽKY ČASU IN, ON, AT

V češtině platí při používání časových předložek úplně jiná pravidla, kdy ve většině případů použijeme předložku v. V angličtině je tomu ale jinak.


2. PŘEDLOŽKA IN

Předložku in použijeme především pro vyjádření dlouhodobějších období nebo částí dne.

1. Pro měsíce:

in January v lednu
in July      v červenci 

2. Pro roky či století:
in 1969                               v roce 1969
in the 21st century  v jednadvacátém století

3. Pro období:
in summer     v létě
in winter     v zimě

4. Pro určitou část dne:
in the morning ráno
in the afternoon     odpoledne3. PŘEDLOŽKA ON

Předložku on použijeme, pokud mluvíme o dnech. A je jedno, jestli pro daný den použijeme:


1. jeho název:

on Monday    v pondělí
on Christmas Day na Boží hod vánoční

2. datum:

on the 24th of December  24. prosince
on the 1st of April      1. dubna


3. i pro část dne, kterou doplňuje nějaký přívlastek:

on a rainy afternoon o deštivém odpoledni
on Saturady night    o sobotní noci4. PŘEDLOŽKA AT


Poslední základní časovou předložkou je předložka at. Tu používáme pro vyjádření přesného času nebo pro jinak přesně specifikovanou dobu.


1. Pro denní dobu:

at 5 o’clock    v 5 hodin
at noon v poledne


2. Pro svátky trvající déle než jeden den:

at Easter       o Velikonocích
at Christmas    o Vánocích

3. Pro fráze:

at this time    v tuto dobu
at the end of the month na konci měsíce

Názorná tabulka nám pomůže se lépe zorientovat:


tabulka time in,on,at

PAMATUJ

Použití časových předložek v angličtině má svá pravidla.
I přesto je třeba si dát pozor na některá spojení, která nás mohou trochu mást:

in the morning / on Monday morning ráno / v pondělí ráno
on Easter Monday / at Easter   o Velikonočním pondělí / o Velikonocích