i-Studovna > angličtina > gramatika

Předložky času (Time Prepositions)

Zaměříme se na tři základní předložky IN, ON, AT.

1. Použití -in, - on, -at
2. Příklady
3. Souhrnná tabulka