i-Studovna > angličtina > ostatní

Prázdniny


Vyberte správný překlad

1. trip


2. to fly


3. seasideDoplňte správný tvar


4. Where _______ you go on holiday?


5. Did you _______ there?