i-Studovna > angličtina > ostatní

Přátelství


Vyberte správný překlad

1. flatmate



2. easy-going



3. acquaintance



4. to trust



5. relationship



Doplňte správný tvar
 


6. Chris, wow,  _______ a _______ surprise!



7. We _______ to get together _______.