i-Studovna > angličtina > ostatní

Přátelství


Vyberte správný překlad

1. flatmate2. easy-going3. acquaintance4. to trust5. relationshipDoplňte správný tvar
 


6. Chris, wow,  _______ a _______ surprise!7. We _______ to get together _______.