i-Studovna > angličtina > ostatní

Posílání e-mailu


Vyberte správný překlad

1. attachment


2. to receive


3. to forwardDoplňte správný tvar


4. Did Janet check her spam _______ ?


5. Do you have _______ adress?