i-Studovna > angličtina > gramatika

Popis člověka + pořadí přídavných jmen

1. pravidla a použití


1. PRAVIDLA A POUŽITÍ

Jakou otázku bychom měli použít, chceme-li se zeptat, jak kdo vypadá nebo jaký je? Můžeme zkusit některou z těchto otázek:

What’s he like? Jaký je?
- tato otázka je méně formální (podobná českému Co je zač?) a ptáme se tak na celkový popis, nejen na vzhled 

How does he look like? Jak vypadá?
What does she look like? Jak vypadá?
- touto otázkou se ptáme na vzhled

Při odpovědi, která popisuje vlastnosti člověka, jednoduše použijeme sloveso být:

He is friendly.
She isn’t very nice.
He is very short.
She is really tall.
He is old.
She is young.
He is quite dumpy.
She is extremely slim.
He is very attractive.
She is attractive too.
He’s a good looking chap.
She’s a charming little sweetheart.

Je přátelský.
Není moc milá.
Je velice malý.
Je opravdu vysoká.
Je starý.
Je mladá.
Je docela zavalitý.
Je extrémně hubená.
Je velmi atraktivní.
Ona je také atraktivní.
On je dobře vypadající chlápek.
Ona je okouzlující zlatíčko.


pozor, pro vyjádření krásy má angličtina ještě dvě specifická slůvka, která však musíme rozlišit podle pohlaví:
My brother is a very handsome man.
My brother is a very pretty man.
Můj bratr je velmi pohledný muž.
My sister is a very pretty woman.
My sister is a very handsome girl.
Moje sestra je velmi pěkná žena.

V jedné větě můžeme samozřejmě použít více přídavných jmen. Ale zase bychom to neměli přehánět a použít tak maximálně tři. Pokud jich chceme říct víc, větu bychom měli rozdělit. Pořadí přídavných jmen má určitá pravidla, která nejsou zavazující, ale je dobré je dodržet. Jinak naše věta bude znít přinejmenším divně:
1. názor

2. velikost
3. věk     
4. tvar
5. barva
6. původ
7. materiál
8. účel

(opinion)
(size)
(age)
(shape)
(colour)
(origin)
(material)
(purpose)

nice, friendly
big, short
young, new
spiky, pointed
white, blue
Czech, English
metal, textile
racing (car), sleeping (bag)


Pořadí přídavných jmen jde tedy od subjektivních (která jsou založena na našem názoru), až po objektivní (která jsou zřejmá):
He is a clever little boy. Je to chytrý malý kluk.
It was a small white plastic tube. Byla to malá bílá plastová trubka.
She’s got a new German off-road car. Má nové anglické terénní auto.
My girlfriend has a cute round face and that’s why I love her. Moje přítelkyně má roztomilý kulatý obličej, a proto ji miluji.
Eva is Tony’s amazing young wife. Eva je Tondova úžasná mladá manželka.


PAMATUJ

Před všemi podstatnými jmény musí být na prvním místě člen, případně přivlastňovací či ukazovací zájmeno:
My lovely little white dog. Můj krásný malý bílý pes.
I don’t like the cold winter days. Nemám rád ty studené zimní dny.
A wonderful old jewellery box. Nádherná stará šperkovnice.