i-Studovna > angličtina > gramatika

Pomocná slovesa (Auxiliary Verbs)

Tato slovesa pomáhají nám formulovat otázky, záporné věty a vytvářet gramatiku dalších časů.

1. Definice
2. To be
3. To do
4. To have