i-Studovna > angličtina > gramatika

Pomocná slovesa USED TO a WOULD

Tato pomocná slovesa nám pomáhají popisovat opakované děje z minulosti.

1. Použití USED TO
2. Used to vs. Past Simple
3. Would vs. Used to
4. Příklady