i-Studovna > angličtina > ostatní

Politické dějiny 20. století


Vyberte správný překlad

1. prime minister2. regime change3. human rights4. political prisoner5. to occupyDoplňte správný tvar
 


6. The animals in the book _______ human _______.7. Right now I ___________ how the hens _______ against the pigs.