i-Studovna > angličtina > gramatika

Podstatná jména (Nouns)

V angličtině se podstatná jména příliš nemění, existuje pouze tvar pro jednotné a pro množná čísla.

1. Definice
2. Rod podstatných jmen
3. Počitatelné/nepočitatelné
4. Typy podstatných jmen - příklady