i-Studovna > angličtina > gramatika

Podmínkové věty (Conditionals)

Jsou to souvětí, která vyjadřují, za jaké podmínky se něco stane, případně by se něco stalo nebo mohlo stát.

1. Definice
2. Nultý kondicionál
3. První kondicionál

4. Druhý kondicionál
5. Třetí kondicionál
6. Souhrnná tabulka