i-Studovna > němčina > ostatní

Pocity


Vyberte správný překlad

1. draußen2. der Strand3. vorhaben4. nichts5. sich fühlen