i-Studovna > angličtina > ostatní

Počasí


Vyberte správný překlad

1. forecast


2. freezing


3. stormDoplňte správný tvar


4. Did you have nice _______ on your holiday?


5. The roads were very _______ .