i-Studovna > němčina > ostatní

Počasí


Vyberte správný překlad

1. der Frühling2. der Herbst3. der Sturm4. die Wolke5. die Kälte