i-Studovna > němčina > gramatika

Perfektum

Jedná se o složený minulý čas, který je nejpožívanější pro vyjádření minulosti v němčině.

1. Definice
2. Perfektum pravidelných sloves
3. Perfektum nepravidelných sloves
4. Použití sein a haben