i-Studovna > angličtina > ostatní

Parkování ve Velké Británii


Vyberte správný překlad

1. to tow away2. disabled parking space3. pavement4. permit5. pedestrian crossingDoplňte správný tvar
 


6. Apply the handbrake _______ leaving the vehicle!7. If the parking machine _______ covered, it means you _______ park there.