i-Studovna > angličtina > ostatní

Osobnostní rysy (pozitivní) 


Vyberte správný překlad

1. generous


2. easy-going


3. shyDoplňte správný tvar
 


4.What  _______ like?


5. She's quite shy but_______ very helpful.