i-Studovna > angličtina > ostatní

Osobní rysy (negativní) 


Vyberte správný překlad

1. strange


2. there


3. to leaveDoplňte správný tvar
 


4. Why'_______?


5. It _______ me nervous.