i-Studovna > němčina > gramatika

Osobní zájmena

Vysvětlíme si osobní zájmena a ukážeme si zvláštní formu zájmena "man".

1. Definice
2. Příklady
3. Skloňování
4. "Man"