i-Studovna > angličtina > ostatní

Objednávka pizzy


Vyberte správný překlad

1. dough2. to pick up3. slice of pizza4. crispy5. kindsDoplňte správný tvar
 


6. That _______ good, so what toppings _______ you offering?7. We will deliver the order _______ 30 minutes.