i-Studovna > němčina > gramatika

Německý slovosled


Vyberte z nabídky německý překlad se správným slovosledem.


1. Chtěl bych napsat dopis.2.  Představí mě svým rodičům.3.  Zapomněli jsme na Margitiny narozeniny.4.  Půjdeš s námi do restaurace?5.  Kdy dostanu výplatu?6.  Eva leží v posteli a já musím uklízet.7.  Říkají, že přijmou kompromis.