i-Studovna

Názvy zemí

Názvy zemí v angličtině – stejně jako v češtině – začínají velkým písmenem: England Anglie.  flag_en

Velkými písmeny ale začínají i přídavná jména odvozená od názvu zemí:

Czechčeský (-ská, -ské, -ští)

např. Prague is a Czech city. – Praha je české město.

Chceme-li říci: Jsem Čech (Češka), má toto podstatné jméno v angličtině stejný tvar jako jméno přídavné:

Czech, tedy I’m Czech, v množném čísle We are Czechs nebo Czech people.

Obecně se názvy národnosti tvoří několika způsoby:

U některých národností je možno vytvořit jejich anglické označení tak, že k přídavnému jménu připojíme slova

man resp. woman:

 England – Anglie         English – anglický            Englishman – Angličan      Englishwoman – Angličanka

France – Francie           French – francouzský     Frenchman – Francouz      Frenchwoman – Francouzka

Holland – Holandsko   Dutch – holandský            Dutchman – Holanďan       Dutchwoman – Holanďanka

 

Máme-li na mysli celou národnostní skupinu, řekneme: the English – Angličané, the French – Francouzi,

the Dutch – Holanďané.

austria  Velká skupina názvů národností má v angličtině stejnou podobu jako   příslušné přídavné jméno,

 např.: Austrian – rakouský (-ská, -ské, -ští) ), ale také Rakušan, Rakušanka.

Množné číslo utvoříme připojením koncovky –s ke tvaru jednotného čísla.

Austria – Rakousko, Austrian – rakouský, Rakušan, Austrians – Rakušané

America – America, American – americký, Američan, Americans – Američané

Australia – Austrálie, Australian – australský, Australan, Australians – Australané

Bulgaria – Bulharsko, Bulgarian – bulharský, Bulhar, Bulgarians – Bulhaři

Germany – Německo, German – německý, Němec, Germans – Němci

Greece – Řecko, Greek– řecký, Řek, Greeks – Řekové

Hungary – Maďarsko, Hungraian – maďarský, Maďar, Hungarians – Maďaři

Russia – Rusko, Russian – ruský, Rus, Russians – Rusové

V jiné skupině názvů zemí se přídavná jména i podstatná jména označující obyvatele těchto zemí tvoří pomocí koncovky –ese. Jednotné i množné číslo má stejný tvar, např. Chines.

world_map

China – Čína, Chinese – čínský, Číňan, the Chinese – Číňané

Japan – Japonsko, Japanese – japonský, Japonec, the Japanese – Japonci

Portugal – Portugalsko, Portuguese – portugalský, Portugalec, the Portuguese – Portugalci

Vlastním jménům (proper nouns), tedy názvům zemí nebo měst, obvykle nepředchází žádný člen (a, an, the).

Výjimku tvoří názvy, které jsou v množném čísle, např. the Neatherlands– Nizozemí, nebo víceslovné názvy,

v nichž se vyskytují obecná slova (stát, království, republika), jako např.:

the United Kingdom – Spojené království

the United States of America – Spojené státy americké

the Czech Republic – Česká republika

the Vatican City – Vatikánský městský stát