i-Studovna > angličtina > ostatní

Návštěva u praktického lékaře


Vyberte správný překlad

1. disease2. urine sample3. to bleed4. surgery5. treatmentDoplňte správný tvar
 


6. Doctor, I _______ _______ feeling well for quite a while.7. I am worried that it _______ be something quite serious.