i-Studovna > angličtina > ostatní

Narozeninová oslava


Vyberte správný překlad

1. anniversary2. to wish3. present4. candle5. to inviteDoplňte správný tvar
 


6. If the weather _______ nice, we'll be in the garden.7. You should _______ ask a lady's age.