i-Studovna > angličtina > ostatní

Nákup v pekárně a u řezníka


Vyberte správný překlad

1. pork


2. a loaf of


3. wholemealDoplňte správný tvar
 


4. I need _______ rolls.


5. How many _______ like?