i-Studovna > angličtina > ostatní

Náboženství


Vyberte správný překlad

1. to forgive2. sin3. religion4. to pray5. churchDoplňte správný tvar
 


6. Wow, that's a _______ to remember.7. It _______ great, but I _______ _______ seen so many churches.