i-Studovna > angličtina > ostatní

Na poště


Vyberte správný překlad

1. recipient2. slip3. to track4. registered mail5. postageDoplňte správný tvar
 


6. I would like to _______ a parcel _______ France, please.7. Would it _______ possible to ge it there the day _______ tomorrow?