i-Studovna > angličtina > ostatní

Muzeum


Vyberte správný překlad

1. to exhibit


2. most


3. scienceDoplňte správný tvar


4.  _______ you _______ it all? 


5. _______ you in London yesterday?