i-Studovna > němčina > ostatní

Můj domov


Vyberte správný překlad

1. die Treppe2. der Flur3.  die Wand4. der Besuch 5. weitläufig