i-Studovna > angličtina > gramatika

Modální slovesa (Modal Verbs)

Obvykle vyjadřují povinnost, schopnost, nutnost, nemožnost apod. něco udělat.

1. Definice
2. Pravidla použití
3. Umístění ve větě
4. Can / could 
5. Souhrnná tabulka