i-Studovna > angličtina > gramatika

Množné číslo u podstatných jmen
(Plural of Nouns)

Základním pravidlem množného čísla v angličtině je přidat koncovku –s. Existují ale i výjimky.

1. Pravidla použití
2. Příklady