i-Studovna > angličtina > ostatní

Mluvíme anglicky - test


Vyberte správný překlad

1. a little bit


2. to know


3. fluent

Doplňte správný tvar

4. Sorry, I _______ know where it is.


5. Ok, don't _______ .