i-Studovna > angličtina > gramatika

Minulý čas (Past Tense)

Vysvětlíme si, jak se v angličtině vyjadřuje MINULOST.

1. Minulý čas prostý
2. Minulý čas průběhový
3. Nepravidelná slovesa
4. Příklady