i-Studovna > angličtina > ostatní

Městská hromadná doprava (MHD)


Vyberte správný překlad

1. to commute2. bus lane3. to miss a tram4. timetable5. the next stopDoplňte správný tvar
 


6. Don't worry, let's _______ a taxi home.7. That _______ you _______ be able to drink.