i-Studovna > angličtina > ostatní

Mechanika


Vyberte správný překlad

1. mass2. solid mechanics3. radius4. flow5. shear friction6. internal stresses7. measurement unit8. resultant9. strain10. graphic solution